fbpx

mecliste.org'dan

AYM'nin iptal ettiğini güvenlik soruşturması Mecliste

mecliste.org
17 ARALIK 2019
mecliste.org'dan

Anayasa Mahkemesinin kamuda çalışanlara yapılan güvenlik soruşması ve arşiv araştırmasını iptal eden kararından sonra konuyla ilgili düzenlemeleri de içeren torba teklif 16 Aralık’ta Meclise geldi.

 

AK Parti Milletvekili Salih Cora ilk imzası ile dün Meclis Başkanlığına sunulan 18 maddelik torba teklif ile 12 farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.
Teklifte en dikkat çeken kısım kamuda çalışanlara yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili yapılan düzenleme. Anayasa Mahkemesi tarafından kamu çalışanları için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması ile ilgili  ibare iptal edilmişti. Teklifle ise ilgili madde “26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şeklinde düzenliyor. Ayrıca düzenleme ile güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi soruların sorulacağı ve bilgilerin nasıl saklanıp silineceği de teklifle belirleniyor.

 

Kamu hizmetine atanacakların:

  • Anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkan  ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak, bu örgütlerin propogandasını yapmamak ilke ve kurulları,
  • Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup, bulunmadığı ve hakkında tahdit olup olmadığı

 

değerlendirmesini sağlayacak veriler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak birimlerde toplanıp ilgili kamu kuruluşundan kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri tarafından yapılır. Elde edilen kişisel veriler sadece amacına yönelik işlenebilir ve aktarılabilir. Bu veriler her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok edilir. Ancak bu veriler işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden yok edilmez.

 
Teklifle yapılan diğer düzenlemeler ise şu şekilde:

 

  • Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 01.09.2020’e erteleniyor.
  • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında görevlendirilecek öğretim üyelerine ödenecek ilave ücret belirleniyor.
  • Yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, imalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasının uygulanması 31.12.2022 tarihine kadar uzatılıyor. Cumhurbaşkanı da isterse bu süreyi iki yıla kadar uzatabilecek.
  • İlgili Bakanlık tarafından yatırımcılara tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesisleri ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin sözleşmelerin süre uzatma yetkileri 49 yıl yerine toplam 20 yıl olarak  yeniden düzenleniyor.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcıya kiraya verilen alanların kira süresi 20 yıl olarak düzenleniyor.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü sermayesini her türlü desteği sağlamak amacıyla kullanabilmesi düzenleniyor.
  • Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinde uygulanan su ve atık su tarifesi kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan tarifelere göre belirleniyor.
  • Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri için henüz ödenmemiş olan su ve atık su borçları yeniden yapılandırılıyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.