mecliste.org'dan

Bedelli askerlik düzenlemesi kanunlaştı

mecliste.org
25 TEMMUZ 2018
mecliste.org'dan

Kanal İstanbul ve bedelli askerlik ile ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

 

“Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ve “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif”, Plan Bütçe Komisyonunda birleştirilerek görüşüldü. Bu birleştirilen ikinci torba kanun teklifi, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan tarafından sunuldu ve iki yürürlük maddesi olmak üzere toplam 8 maddeden oluşuyordu.  Teklif 25 Temmuz’da TBMM Genel Kurulunda görüşüldü ve kanunlaştı.

 

Birleştirilen Kanal İstanbul ile ilgili düzenlemeler içeren teklifin içerdiği konular ise şöyle:

 

  • İnsan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensuplarına, bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması getiriliyor.
  • Yasa dışı bahisle mücadele edilmesi ve böylelikle kamu geliri kaybının önlenmesi amacıyla yapılan düzenlemede oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutarın azalışlarının telafisi için düzenlemeler de bulunuyor. Öngörülen geçici düzenleme ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının %59 olarak uygulanması kabul ediliyor.
  • Başta Kanal İstanbul gibi su yolu projeleri olmak üzere büyük finansman ve ileri teknolojiye ihtiyaç duyulan projelerde özel sektör ile devlet işbirliğinin teşvik edilmesi ve bu projeleri yap- işlet – devret modeli ile hayata geçirilebilmesini önü açılıyor.

 


Yap-İşlet-Devret Modeli:

İleri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin

gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olarak tanımlanıyor. Bu projelerin yatırım bedeli (elde edilecek kar dahil) projeyi yapacak sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananların satın alınması suretiyle ödenmesi şeklinde karşılanıyor. Bu modele göre yapılan projeler Kamu İhale Kanununa tabi olmuyor.


 

Ayrıca Komisyonda AK Parti Milletvekili Şirin Ünal’ın verdiği önergeyle temel askerlik eğitimi 28 günden 21 güne indirildi.

Teklifle yapılan diğer düzenlemeler için  tıklayın.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.