fbpx

mecliste.org'dan

Hangi sistemde Meclis daha çok çalıştı?

mecliste.org
30 TEMMUZ 2019
mecliste.org'dan
TBMM, geçtiğimiz hafta 11. Kalkınma Planı görüştükten sonra 19 Temmuz, Cuma günü tatile girdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop geçen hafta düzenlendiği toplantıda Meclisin 27. Dönem 2. Yasama yılı faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

 

Yeni sistemde Meclisin yasama ve denetim fonksiyonları kapsamında veriler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Meclis Başkanı Şentop, basın kuruluşlarında çıkan Meclisin denetim fonksiyonunu yeterince yerine getirmediğine dair iddialara cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakanlar Mecliste bulunmadığı için denetim yollarından sözlü sorunun kaldırıldığını hatırlatan Şentop, yazılı soruları, sayıları üzerinden değerlendirmenin yanıltıcı olacağını ifade etti.

 

Şentop, yasama verileriyle  sistem karşılaştırması yaptı

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Meclise yasama ve denetim bakımından teorik olarak daha çok imkan verdiğini ifade eden Meclis Başkanı Şentop, siyasi aktörlere göre yeni sistemin uygulanışının değişebileceğine işaret etti.

Parlamenter sistemin uygulandığı iki yıl ile ilgili verileri paylaşan Şentop, 22 Haziran 2016 ile 30 Haziran 2017 tarihlerini kapsayan yasama yılında 313 kanun çıkarıldığını, 1 Temmuz 2017’den 9 Temmuz 2018’e kadar olan dönemde ise 110 düzenlemenin yasalaştığını bildirdi.

Parlamenter dönemin uygulandığı son iki yılda çıkan kanunları değerlendiren Şentop,

 

  • 313 kanundan 5’i OHAL KHK’sı, 283 tanesi uluslararsı anlaşma, 1 anayasa değişikliği ve 22 tanesi kanun,
  • 110 kanundan 26’sı OHAL KHK’sı, 63’ü uluslararası anlaşma ve 18 tanesi ise kanun,
  • Parlamenter sistemin evvelki yılında Meclise 124 kanun tasarısı, 527 kanun teklifi olmak üzere toplam 651 öneri,
  • Parlamenter sistemin son yılında ise 41 kanun tasarısı, 559 kanun teklifi geldiğini ifade etti.

 

Yeni sistemde Meclise sunulan kanun teklifleri ile ilgili de verileri paylaşan Şentop, Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise 1354 kanun teklifi verildiğini ve  Cumhurbaşkanınca da bütçe ve kesin hesap verildiğini ifade etti. Şentop, ayrıca, “25 Haziran 2018’den sistemin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018’e kadar, yaklaşık 15 gün içerisinde milletvekillerince 725 kanun teklifi verilmiş. 27. Yasama Dönemi’ni 24 Haziran’dan başlatırsak bu 725’i de eklediğimizde, verilen kanun teklifi sayısı 2 bin 79’a ulaşmış. Kanun önerisinde aşağı yukarı 3 katından fazla artış var.” dedi.

 

Meclis Başkan Şentop’un açıklamalarına ek olarak ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulandığı 27. Dönem 1. ve 2. Yasama Yıllarında 2 bin 79 kanun tekifinden sadece 45’i yasalaştı.

 

Mustafa Şentop, milletvekillerinin yazılı soru önergelerine yönelik eleştirilerini anımsatarak, bu soruların Meclis Başkanlığına sunulduğunu hatırlatarak, soru metinlerini TBMM İçtüzüğü’ndeki kriterlere göre gözden geçirildiğini ifade etti. Son beş döneme ilişkin verileri de paylaşan Şentop,

 

  • 23. Yasama Dönemi’nde yazılı soru önergelerinin yaklaşık yüzde 7,64’ü,
  • 24. Dönem’de yüzde 7,77’si,
  • 25. Dönem’de yüzde 11,93’ü,
  • 26. Dönem’de yüzde 8,2’si,
  • 27. Yasama Dönemi’nde 23 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla yüzde 1,25’i düzeltilmek üzere iade edildiğini ifade etti.

 

TBMM Başkanı Şentop, yazılı soru önergelerine verilen cevapların gecikmesi nedeniyle 5 Temmuz 2019’da bütün bakanlara ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına ayrı ayrı yazı yazıldığını bildirdi. Bu gecikmelerin bakanlıklardaki yeni yapılanmadan kaynaklanan bir durum olduğunu tahmin ettiğini söyleyen Şentop, yazılı ikazların dışında, ayrıca sözlü olarak da bu konunun görüşüldüğünü ifade etti.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.