mecliste.org'dan

Taraftarları yakından ilgilendiren teklif kanunlaştı

mecliste.org
28 HAZİRAN 2019
mecliste.org'dan

24 Haziran, Pazartesi günü AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 48 Milletvekilinin; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif 27 Haziran Adalet Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi. 4 Temmuz’da TBMM Genel Kurulda görüşülüp kanunlaştı.

 

Teklif ağırlıklı olarak spor müsabakalarında şiddet eylemlerini önlemeye yönelik cezaları arttıran ve güvenlik tedbirlerini sıkılaştıran düzenlemeler içeriyor. Teklif yasalaşırsa hangi konularda değişiklikler getireceğini sizin için hazırladık.

 

Spor alanı tanımı genişliyor, güvenlik tedbirleri artırılıyor

 

 • Düzenleme ile spor alanı tanımı genişletilerek, spor karşılaşmaları öncesinde spor alanın dışındaki gidiş-geliş güzergahları, taraftarların gruplar halinde toplandıkları yerler, takım veya taraftarların toplu seyahat ettikleri araçlar ve takımın kamp yaptığı yerler de düzenlemenin uygulama alanına dahil ediliyor.
 • Spor federasyonlarının karşılaşmalarda istihdam etmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın almasının önü açılıyor, bu personelin güvenlik bilgilerinin en geç 48 saat önceden kolluk kuvvetlerine bildirilmesi de düzenleniyor. Ek olarak, spor karşılaşmalarında görev verilen kolluk görevlilerinin günlük harcırah miktarları artırılıyor.

 

Elektronik bilet uygulaması kapsamı genişliyor

 

 • Spor karşılaşmalarına elektronik kartla girme (Pasolig vb.) uygulamaların kapsamı genişletiliyor. Bu uygulamaya biyometrik yöntemler ( yüz, el, iris, DNA, parmak izi biyometrik özellikler hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri kullanarak işlem yapma) dahil ediliyor. Ayrıca, futbol dalında zorunlu olan elektronik bilet uygulamasının basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerinin görüşü alınarak Bakanlık tarafından karar verilmesi düzenleniyor. Bu yöntemler kişisel verilerin toplanmasını arttıracağı için hukukçular tarafından eleştirilen bir uygulama olarak gündemde tartışılıyor.
 • Kanun teklifi ayrıca karaborsa bilet satışını engellemeye yönelik düzenlemeler de içeriyor. Spor karşılaşmalarında bilet satışının ilgili federasyon, spor kulübü ve yetkili kişiler haricinde yapılması yasaklanıyor.

 

Sporda şiddet suçlarında ceza artırımı geliyor

 

 • Spor karşılaşmalarında yasak alanlara girme suçuna verilen cezalar arttırılıyor. Spor alanlarında taşkınlık yapma ve tesislere zarar verme suçlarını işlerken kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini kapatanlara verilecek cezalar yarı oranda arttırılıyor.
 • Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişiler hakkında seyirden yasaklanma tedbir süresi uzatılıyor. Kanun kapsamına giren suçlardan alınan mahkumiyet sonucunda verilen seyirden yasaklama tedbirine ikinci kez karar verilen kişiler 3 yıl, üçüncü kez olması halinde ise 5 yıl süreyle spor karşılaşması izlemeden men cezası veriliyor. Buna göre, seyirden men edilen kişiler ile ilgili işlemler kolluk kuvvetlerine hemen bildirilecek ve elektronik bilgi bankasına da işlenecek.
 • Spor federasyonları, kanun kapsamına giren suçlar ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inceleme başlatılması halinde yasal sınırlar dahilinde gerekli bilgi ve belgeleri ilgili denetim elemanlarına ibraz etmekle yükümlü hale getiriliyor.
 • Kanun teklifi ile hakaret içeren tezahürat suçunun kapsamı genişletiliyor, hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak söz ve davranışlarda bulunma eylemi ve hakaret ve tehdit fiillerinin yazılı, görsel, işitsel veya sosyal medya aracılığıyla işlenmesi de suç kapsamına alınıyor. Ayrıca, spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek cezalar artırılıyor. Bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezaların da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olacak şekilde verilmesi düzenleniyor.

 

Genel Kurul sürecinde teklifte neler değişti?

 

4 Temmuzda gerçekleşen meclis genel kurulunda görüşülen teklifi kabul edildi ve kanunlaştı.

Genel kurulda yapılan görüşmeler sonucunda kanun teklifindeki 3., 6., ve 7. Maddelerde değişiklikler yapıldı. Ve kanun teklifine iki yeni madde daha eklenerek 20 maddeden oluşan kanun teklifi 22 madde olarak kanunlaştı.

 • 3. Maddede yapılan değişiklik kulüplerin daha fazla borçlanmasının önüne geçmeye yönelikti. Buna ek olarak biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilişkin eklenen hüküm madde de metinden çıkarıldı.
 • 6. Maddede yapılan değişiklikle birlikte müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esasların ilgili federasyonlar tarafından belirlenilmesi kararlaştırıldı.
 • 6. Maddede yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla 7. Maddede yapılan değişiklik yapıldı. Maddeyle müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde, veya alkollü içecek sokan kişi otuz gün adli para cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.
 • Genel kurul görüşmesi sırasında kanun teklifine iki yeni madde daha eklendi. Eklenen maddelerden ilki sahadaki güvenlik görevlilerinin tanımıyla ilgili; “gözlemciler” ibaresinden sonra “saha komiseri” ibaresinin eklenmesi kararlaştırıldı. Diğer bir eklenen madde ise AKP, CHP, MHP ve HDP’li  vekillerinin ortak önergesi olarak sunuldu. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde üst üste üç defa altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara “devlet sporcusu” ünvanı verilmesiyle ilişkili madde teklif kanuna eklendi.

 

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.