fbpx

mecliste.org'dan

TBMM Başkanlık Divanı toplandı. Hangi konular ele alındı?

mecliste.org
14 ŞUBAT 2020
mecliste.org'dan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Başkanlık Divanı toplantısı 13 Şubat 2020 günü yapıldı.  Toplantıya ilişkin gündem 9 başlıktan oluşuyor. Bunların içinde TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nde değişiklik öngören taslak dikkat çekerken, milletvekillerinin yurt içinde dil kurslarına gitmesinin de önü açılıyor.

 

İşte toplantıya sunulan 9 başlık şöyle:

 

 1. 127.dönem 3. Yasama yılı 01.10.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin haklarında düzenlenen devamsızlık cetveline yaptıkları itirazların veya mazeret bildirimlerinin içtüzüğün 152. Maddesine göre değerlendirilmesine dair öneri.
 2. Milletvekillerinin yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca kabul edilen yurt içinde yerli veya yabancı  dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan  dil kursları ile üniversitelerin açmış  olduğu dil kurslarına  katılabilmeleri  ve bu kuruşlara ilişkin  giderlerin aynı mevzuat  çerçevesinde yılları bütçesine konan  bütçe ödeneklerinden  karşılanmasına dair öneri.
 3. Yasama uzmanları ve stenografların yurt dışına gönderilmelerine dair öneri.
 4. KKTC Meclisi Ekonomi Maliye Plan ve Bütçe Komisyonu heyetinin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının konuğu olarak davet edilmesine dair öneri.
 5. Macar Milli Meclisi Türk Dostluk Grubu heyetinin ülkemize davet edilmesine dair öneri.
 6. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki heyetin ABD’de ziyaretinin uygun bulunduğuna dair öneri.
 7. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat Personeli Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapılma hakkında yönetmelik taslağının,
  • TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik taslağının,
  • TBMM İdari Teşkilat Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik taslağının,
  • Milletvekillerinin, yasama organı eski üyelerinin 24.06.2018 tarihinden önce dışarıdan atandıkları  bakanlık görevi sona erenlerin  ve bunların hak sahiplerinin  bazı  resmi işlemlerinin kurumlar nezdinde  talep halinde  TBMM  Başkanlığı  vasıtasıyla yürütülmesi  hakkında yönetmelik  taşlığının  görüşülmelerine dair  öneriler,
 8. 2019 yılına ilişkin Sayıştay harcamalarının dış denetiminin yapılabilmesi için gerekli mesleki niteliklere  sahip  bir komisyon  oluşturulmasına dair öneri,
 9. TBMM İdari Teşkilatı faaliyetleri hakkında genel bilgilendirme.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.