mecliste.org'dan

Yerel seçimler sonrası TBMM çalışmaya ne zaman başlayacak?

mecliste.org
26 NİSAN 2019
mecliste.org'dan

TBMM Genel Kurulu, yerel seçimler nedeniyle 24 Şubat tarihinde çalışmalara ara vermişti. 31 Mart yerel seçimleri sona ermesine rağmen Genel Kurulun ne zaman tekrar çalışmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor. Bu durum, Meclisin normal çalışma faaliyetlerini önemli ölçüde etkiledi. Dün de Genel Kurul, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı.

 

Benzer süreçlerin yaşandığı dönemlerde toplanılan birleşim sayısı daha fazla oluyordu. 26. Dönemin Birinci, İkinci ve Üçüncü yasama yıllarında Ekim-Mayıs arasında sırasıyla; 128, 121 ve 100 birleşim yapıldı.

 

27. Dönem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam olarak uygulanmaya başladığı dönem olması itibariyle önemli. Meclisin temsil, yasa yapma ve denetleme işlevlerini etkin ve güçlü bir şekilde yerine getirmesi beklenen yeni sistemde, TBMM’nin Ekim ayından bu yana yaptığı birleşim sayısı 71’de kaldı. 24 Şubat’tan bu yana olan 12 birleşimde (23 Nisan Özel Oturumu hariç) ise Genel Kurul, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.