fbpx

OHAL DÖNEMİNDE YASAMA

686 sayılı KHK

mecliste.org
17 ŞUBAT 2017
GÜNCELLEMELER

Yayım Tarihi: 07.02. 2017

686 sayılı KHK

 

686 sayılı KHK’da öngörülen düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

  • OHAL kapsamında terör örgütü olarak kabul edilen oluşumlarla bağlantısı belirlenen; Başta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (Mülkiye) olmak üzere 330 akademisyen ile çeşitli kamu kurumlarından,  4 bin 464 kişi kamu görevinden ihraç edilmiştir
  • Daha önce çıkarılan KHK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilen 17 memur görevlerine iade edilmiştir.
  • Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 emekli polis memurunun rütbelerinin geri alınmasına ve bu rütbeler ile sağlanan dalgıçlık ve yeşil pasaport gibi hakları kullanamamalarına yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133. maddesi uyarınca kayyum atanan şirketlerin ortaklarının yaptıkları devir işlemlerinin muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılması ve ticaret sicilinden resen terkin edilmesine dair hüküm getirildi.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.