fbpx

ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİ

Çoklu baro sistemi oluşturan kanun teklifi ne gibi düzenlemeler içeriyor?

mecliste.org
30 HAZİRAN 2020
GÜNCELLEMELER

AK Parti ve MHP grupları tarafından hazırlanan barolar hakkında düzenlemeler içeren 28 maddelik kanun teklifi 30 Haziranda Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklif ile avukat sayısı 5000’den fazla olan illerde 2000 avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. Teklifin getireceği değişiklikleri sizler için hazırladık.

 

Çoklu baro hangi durumlarda kurulabilecek?

 

Avukat sayısı 5000’den fazla olan illerde 2000 avukatın yazılı başvurusu üzerine o ilde yeni bir baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde baroların Türkiye Barolar Birliği tarafından, tüzel kişilik kazanma tarihi esas alınarak ve birden başlayarak o ilin adıyla numaralandırılacak.
Yeni baronun kurulmasında aranan asgari avukat sayısının 2000’nin altına düşmesi halinde Türkiye Barolar Birliği, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını ilgili baroya bildirecek ve verilen süre içinde eksiklik tamamlanamazsa baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilecek. Ayrıca bu baro, Birliğin gözetim ve denetimi altında tasfiye edilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kayıt olabilecek.

 

Teklif ile her baro Türkiye Barolar Birliğine baro başkanı dâhil en az dört delege gönderecek. Baroya kayıtlı her 5000 üye için ilave bir delege seçilecek. Düzenlemenin şu anki haline göre ise her baro Birliğe baro başkanı dahil üç delege gönderebiliyordu. Ayrıca avukat sayısı 100’den fazla olan barolar, 100’den sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege daha seçiyorlardı.

 

Aynı ildeki baroların eşit temsili

 

Teklifle, aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde avukatların katılımı ile verilen hizmetler baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmekte. Buna göre aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde;

 • Adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek ve Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını göre barolara tahsis edecek.
 • Adli yardım bürosu da baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme o ildeki avukatlar arasından eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulması ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.
 • Zarar Tespit Komisyonuna, koruma kurullarına, hal hakem heyetlerine ve il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecek.

 

Baro genel kurulları ne zaman olacak?

 

Tüm baroların genel kurulları baronun kuruluş tarihine bakılmaksızın son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftasında yapılacak.
Seçim dönemi bitmeden önce bir baro başkanı görevinden ayrılırsa, baro genel kurulunda yeniden seçim yapılmayacak ve baro yönetim kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından baro başkanını seçecek.

 

TBB genel kurulu ve olağanüstü toplanma nasıl olacak?

 

Baro Genel Kurullarının aynı tarihte yapılmasının sonucu olarak Birlik Genel Kurulu, iki yılda bir baro seçimlerinden sonra ve Aralık ayı içinde yapılacak. Bu düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla Teklifle; görev sürelerine bakılmaksızın baro organlarının seçimlerinin 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında, Birlik organlarının seçimlerinin ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılması öngörülmekte.
Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplanması ise, 10 yerine, 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine gerçekleşecek. Ayrıca olağanüstü genel kurul toplantılarında, Birlik organları için seçim yapılamayacak.

 

Baroların TBB’de temsili nasıl olacak?

 

Düzenlemeyle, baro başkanı dâhil her baro Birliğe en az dört delege gönderecek. Bu asgari sayı dışında baroya kayıtlı avukat sayılarına göre ilave delege seçilecek. Bu bağlamda, baroya kayıtlı her 5000 üye için bir delegenin seçileceği bir sistem getirilmekte. Düzenlemenin şu anki haline göre her baro Birliğe baro başkanı dahil üç delege gönderebiliyordu. Ayrıca avukat sayısı 100’den fazla olan barolar, 100’den sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege daha seçiyorlardı.

 

Avukatlara kılık kıyafet serbestisi

 

Avukatların Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacağı, kılık kıyafet konusunda başka bir zorunluluk getirilemeyeceği düzenlenmektedir.

 

Yeni avukatlara aidat indirimi

 

Teklifle, avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro keseneğinin(Aidat) yarı oranda alınması da kabul edilmektedir.
Ayrıca teklif ile Avukatlık Kanunundaki bazı maddeler aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanıyan sisteme uyum düzenlemeleri de yapılmakta. Buna göre aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde:

 • Baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.
 • Stajın ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılabilecek.
 • Staj başvurusu o ildeki herhangi bir baroya yapılabilecek
 • Staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kâğıdının staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenmesi gerekecek.
 • Bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek.
 • Aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak
 • Avukatların bürolarında ve konutlarında yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla yapılacak.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecek.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.