fbpx

mecliste.org'dan

Dijital Mecralar Komisyonu kuruluyor

mecliste.org
17 TEMMUZ 2020
mecliste.org'dan

Dün Plan ve Bütçe Komisyonunda İşsiz Fonu dahil olmak üzere ekonomi alanında değişiklikler içeren torba teklif görüşüldü. Teklifte yer alan 10 madde kabul edilirken 1 madde de komisyon tarafından teklife dahil edildi. Dahil edilen madde ile TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

 

Dijital Mecralar Komisyonu kimlerden oluşacak, görev ve sorumlulukları neler olacak?

 

Komisyonda eklenen madde ile TBMM’de kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama , tavsiye ve görüş bildirme işlerini yürütmek için Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

 

Madde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna ekleniyor. Ancak yapılan konuşmalar doğrultusunda komisyon başkanı AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan maddenin ilgili kanunda olmasının bazı sıkıntılar çıkarabileceğini dile getirdi ve madde ile ilgili redaksiyon yetkisi alındı. Ayrıca komisyonun görevleri kısmındaki “Başkanlığın talebi” hangi başkanlığın olduğu konusunda belirsizlik oluşturduğu için “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı” şekilde redakte edilmesi istendi. Madde bu redakte talepleri ile birlikte komisyonda kabul edildi.

 

Komisyonun 17 üyesi olacak ve üye dağılımı mecliste grubu olan siyasi partilerin sandalye dağılımına göre oranlanacak.

 

Komisyonun görevleri şu şekilde:

  • Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işler görüşmek; Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine görev alanı yönünden inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak,
  • İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak,
  • İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak,
  • İlgili konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurtdışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  • İnternet in hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak

 

Komisyonun yetkileri ise şu şekilde olacak:

  • Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak,
  • Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak,
  • Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak.

 

Eklenen madde ile ilgili komisyon üyeleri neler dedi?

 

Toplantıda söz alan CHP Milletvekili Utku Çakırözer “Komisyonun ana çalışma prensibinin her zaman bu dijital hayatta, bu rekabette Türkiye’nin nasıl önde yer alabileceği olmalıdır. Yoksa “Şunu yasaklayalım, bunu engelleyelim.” dersek bu Komisyon arzu ettiğimiz amacın tam tersine yani Türkiye’nin itibarını yükselten değil daha da aşağıya çeken bir noktaya gelebilir.” dedi. Çakırözer konuşmasının devamında sosyal medyanın engellenen içeriklere değinerek “İfade özgürlüğü konusunda 2019 yılı sonuna kadar 408.494 web sitesine erişim engellenmiş durumda, 130 bin URL adresine, 7 bin Twitter hesabına, 40 bin “tweet”e, 10 bin YouTube videosuna, 6.200 Facebook içeriğine erişim engellenmiş durumda. Dünya genelinde Twitter’ın mahkeme kararıyla kaldırdığı içeriğin yüzde 74’ü Türkiye’den gidiyor, 66 bin toplam talebin de yaklaşık yüzde 45’i, 30 bini yine Türkiye’den gidiyor. O yüzden Türkiye’de zaten sosyal medyaya yönelik -işte ifade özgürlüğüne yönelik- önemli bir baskı var, içeriklerin kaldırılmasına yönelik vesaire. Bu Komisyon kurulduğunda, dediğim gibi demokrasimizi, hukuk devletimizi ve özgürlüklerimizi koruyacak, geliştirecek bir içerik esas alınmalıdır” dedi.

 

Daha son söz alan Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan “Hep demokrasiden yana olmalıyız, özgürlüklerden yana olmalıyız ama bir tarafta da bu firmaların bir sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Milyarlarca dolarlar kazanıyorlar, hiçbir sorumlulukları yok, hiçbir hukuki altyapıları yok, hukuka uygun mudur, değil midir, hiçbir anlayışları yok bu firmaların. Bunları da görmemiz lazım. Dolayısıyla bu firmaları da zorlamamız gerekiyor.” şekilde konuştu.

 

Teklife eklenen Dijital Mecralar Komisyonu maddesini incelemek için tıklayın.

 

Mecliste komisyon nasıl kurulur?

 

Mecliste var olan komisyonlar İçtüzüğün 20. maddesinde belirtilir. Ancak bazı komisyonlar kanunla kurulmuşlardır. Bunlar Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonudur. Bu komisyonlar İçtüzükteki diğer komisyonlardan farklı özelliklere sahip oldukları için ayrı kanunlarla kurulmuşlardır. Bu komisyonlar için ekstra bir İçtüzük değişikliği yapılmamıştır. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da kanunla kurulmuştur ancak bu komisyon daha sonra İçtüzüğe eklenmiştir.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.