fbpx

mecliste.org'dan

İşsizlik fonu ile ilgili düzenlemelerde içeren teklif TBMM'de

mecliste.org
16 TEMMUZ 2020
mecliste.org'dan

AK Parti milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Ayşe Keşir’in ilk imzaları ile İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 14 Temmuz’da Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklifin içerdiği önemli konulardan biri COVID-19 salgını nedeni ile özel sektörde  kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması. 10 maddeden oluşan teklifte ekonomi ile ilgili başka düzenlemeler de yer alıyor.

 

İşsiz fonu ile ilgili düzenlemeler getiren teklif neler içeriyor?

 

  • Türkiye Bilim Akademisinde görevlendirilenlerin sosyal ve mali hakları TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığındaki emsalleri ile eşitleniyor.
  • Kısa çalışma başvuruları ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 31/12/2020 tarihi korunarak sektörel olarak ayrı ayrı ya da bütün olarak uzatılabilmesi yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor.
  • COVID-19 salgını nedeni ile özel sektörde  kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının 31/12/2020 tarihini geçmemek kaydıyla üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Fondan kapsamında karşılanılan tutar gelir ve kurumlar vergisinden gelir. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı ya da bütün olarak uzatılabilir.
  • COVID-19 salgını nedeniyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, üçer aylık sürelerle 30/06/ 2021’e kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.
    İş akitlerinin feshedilmesi ile ilgili istisnalara yeni eklemeler yapılıyor. Buna göre belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde iş akdi fesh edilebilecek.
  • Soma’da 13/05/2014 tarihinde meydana gelen maden kazası sonrasında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanların tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenecek.
  • Toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olmasının sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükleri düzenleyen hükümler uyarınca ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce tespit edilip süre verilenlere; karşılanması gereken yükümlülüklerin yeni COVID-19 salgını sebebiyle aksaması dolayısıyla, yükümlülüğün maliyet ve niteliğine göre bir yıl daha ek süre verilebilecek.
  • Otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçen yabancı plakalı araçlar, yerli plakalı araçlarla aynı ceza ve usullere tabi olacak. Yabancı plakalı araçlardan ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmesi halinde idari para cezası tahsil edilmeyecek.
  • COVID-19 salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü 31/12/2023 olarak değiştiriliyor.

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.